Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Auteur: Dorpsgemeenschap Havelte

ID-tafel

Nieuw in Westerveld: ID-tafel voor ondersteuning bij initiatieven

Inwoners, verenigingen, stichtingen en werkgroepen met een idee of initiatief op het gebied van o.a. gezondheid, sport, cultuur en leefbaarheid kunnen bij de ID-tafel terecht voor ondersteuning. Een initiatief kan al volledig uitgewerkt zijn, nog in de kinderschoenen staan of zich ergens daartussenin bevinden. De ID-tafel kan ondersteunen met kennis, advies, netwerken, budget en/of andere middelen.

Westervelder gemeenschapskracht vergroten

De ID-tafel heeft tot doel om de Westervelder gemeenschapskracht op verschillende wijze te vergroten. Door kennis uit te wisselen, lokale experts in te zetten, inwoners en partijen die elkaar met ideeën of activiteiten kunnen versterken te verbinden, door praktische hulpinzet, (deel)financiering en andere ondersteuningsvormen. Daarmee biedt de ID-tafel meer dan een subsidieloket. Samen vormen we een lokaal netwerk waar de gemeenschapskracht centraal staat en waar financiële middelen slechts een onderdeel zijn.

Op Westerveldverbonden.nu staat meer informatie over de ID-tafel en het aanvraagformulier. De site biedt een goed overzicht hoe wonen, zorg en welzijn in Westerveld geregeld zijn en organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in het dorp en buurt.

Oplossing water Holtingerveld

Bepaalde plekken op het Holtingerveld zijn onbegaanbaar door de grote hoeveelheid water. Dorpsgemeenschap Havelte heeft dit namens de bewoners van Havelte meerdere keren aangekaart dus we zijn blij dat er nu aandacht voor is. De provincie Drenthe heeft Prolander benaderd om de inrichting van de Havelterberg en daarmee het kruispunt op zich te nemen. > Meer informatie.

Diftar

Afval

Dorpsgemeenschap Havelte vraagt aandacht voor problematiek met de afvallocatie van De ZZWD locatie Hofweg/ Molenweg Havelte. Sinds Diftar is ingevoerd ervaren veel bewoners om diverse redenen problemen bij het inleveren van het afval. DGH heeft dit onder de aandacht gebracht bij de ROVA, we zijn verheugd dat het nu door de Gemeente Westerveld wordt opgepakt.