Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dorpsvisie

Bij de optrommelactie in 2022 hebben de inwoners van Havelte alle wensen en suggesties over de leefbaarheid van Havelte ingebracht. De Dorpsgemeenschap ontwikkelt aan de hand van alle input de Dorpsvisie van Havelte. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Wonen & bouwen
  • Toerisme & recreatie
  • Verkeer, veiligheid & infrastructuur voetpaden
  • Voorzieningen
  • Natuur & groen: (Poort) Holtingerveld / bermen / parken
  • Energie & Afval

Aan deze Dorpsvisie wordt op dit moment hard gewerkt. Uiteraard wordt dit document met de inwoners van Havelte gedeeld zodra het gepubliceerd is. 

Havelterbrug