Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dorpsvisie

Bij de optrommelactie in 2022 hebben de inwoners van Havelte alle wensen en suggesties over de leefbaarheid van Havelte ingebracht. De Dorpsgemeenschap heeft aan de hand van alle input de Dorpsvisie van Havelte ontwikkeld. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Wonen & bouwen
  • Toerisme & recreatie
  • Verkeersveiligheid
  • Afval
  • Voorzieningen
  • Behoud natuur

Op 30 mei 2024 is de Dorpsvisie gepresenteerd bij de Algemene Ledenvergadering. 

> Download Dorpsvisie Havelte 2024 (pdf)

Havelterbrug